1443252059_1239.jpg

1443252005_368.jpg

1443252012_1747.jpg

1443252019_3714.jpg

1443252038_4565.jpg

1443252087_5290.jpg

1443252129_7192.jpg

Brielle MH Trompstraat Basisscholen

Projectnummer  104521.
Project Brielle, MH Trompstraat Basisscholen, Meester Eeuwoutschool.
Opdrachtgever Waal BV,
Omschrijving Stalen puien en stalen vliesgevel.
Architect  Atelier PRO Architecten, Den Haag.
Bijzonderheden
Uitvoering 2014.

Twee basisscholen in de binnenstad van Brielle kampen met ruimtegebrek; de openbare Meester Eeuwoutschool en de christelijke basisschool Geuzenschip. De scholen liggen op steenworp afstand van elkaar, waardoor een oplossing kon worden gezocht in het delen van een aantal functies. Op deze wijze kan het aantal beschikbare vierkante meters efficiënter worden benut. Aan atelier PRO de taak een gebouw te ontwerpen die beide scholen kan bedienen.

Het Geuzenschip is gevestigd in een gemeentelijk monument uit 1930; een karakteristiek schoolgebouw, dat in 2011 naar ontwerp van atelier PRO is gerenoveerd. De Meester Eeuwoutschool is momenteel gevestigd in een gebouw uit de jaren '80, dat bouwtechnisch maar ook in uitstraling verouderd is. De scholen komen samen een aantal klaslokalen te kort. Als oplossing is gekozen voor vervangende nieuwbouw voor de Meester Eeuwoutschool en uitbreiding van het Geuzenschip in een zogenaamd 'Samenwerkingsgebouw'. In dit gebouw zullen naast de benodigde extra lokalen voor het Geuzenschip en een Buitenschoolse Opvang (BSO), ook gedeelde functies voor beide scholen worden gerealiseerd zoals een aula, speellokaal, keuken en een aantal kleinere onderwijsruimten.

Het nieuwe gebouw is afgestemd op 'Beschermd stadsgezicht klasse B' en dient aan te sluiten op het bestaande Geuzenschip en omgeving. Aansluitend op de oude bebouwing is het Samenwerkingsgebouw één bouwlaag, voorzien van een kap. Het volume wordt geleidelijk hoger tot twee lagen ten hoogte van de nieuwbouw van de Meester Eeuwoutschool. Deze hoogte sluit tevens aan op de naastgelegen gymzaal.

De opzet van de nieuwbouw is zo helder mogelijk gehouden; de uitbreiding van het Geuzenschip volgt de opzet van de bestaande school door aan de westzijde van het gebouw een vleugel met twee lokalen toe te voegen. Het oude en nieuwe deel zijn met elkaar verbonden door een brede gangzone. Aansluitend liggen tussen de beide scholen de gezamenlijke functies van het Samenwerkingsgebouw. Een centrale entree zorgt ervoor dat het Samenwerkingsgebouw en de aangrenzende Meester Eeuwoutschool los van elkaar kunnen worden gezien. Doormiddel van deze as kunnen de twee gebouwdelen gekoppeld worden, maar ook onafhankelijk van elkaar opereren. De Meester Eeuwoutschool heeft tevens een eigen centrale hal die multifunctioneel ingezet kan worden, een flauwe trap met podium koppelt hier de twee verdiepingen.

Het materiaalgebruik sluit aan op de Brielse binnenstad. De gevel is van licht gekleurde baksteen. De daken zijn zadeldaken, afgewerkt met leipannen. Daarnaast is er gezocht naar een eigentijdse en bijzondere detaillering; 'geperforeerd' metselwerk en vlakken met uitstekende stenen zullen worden toegepast.

De buitenruimte is een integraal onderdeel van het ontwerp. Zowel de schoolpleinen als de openbare ruimte worden door atelier PRO ontworpen. Zo ondergaat het gebied vóór de Meester Eeuwoutschool, nu een onoverzichtelijk parkeerterrein, een belangrijke transformatie naar efficiënte circulatieruimte met mogelijkheid tot halen en brengen van de kinderen. De schoolpleinen worden ingericht in overleg met de scholen; het plein van het Geuzenschip krijgt een symmetrische opzet, passend bij het bestaande gebouw, waarin de bestaande monumentale platanen zijn opgenomen. Voor de Meester Eeuwoutschool is een speels plein bedacht met een slingerende route en een buitenpodium.

    TAGS : 

Nieuws

Contact Informatie

Adres
Hoornse Hop 10
8321 WX Urk
Telefoon: 0527 685 156
Fax: 0527 685 286
E-mail: info@jonkers-bouwmetaal.nl