Amsterdam Tobiasschool

#lamellenhek;  

#trappen  Projectnummer  105333.
Project Amsterdam, Tobiasschool
Opdrachtgever Vink+Veenman BV, Nieuwkoop
Omschrijving Hekwerken, trappen en leuningen.
Architect  RAU BV, Amsterdam.
Bijzonderheden
Uitvoering 2015.

In opdracht van en in samenwerking met onze opdrachtgever ROC van Amsterdam zal Vink+Veenman b.v. zorgdragen voor de ver-nieuwbouw van de Tobiasschool aan de Rietwijkerstraat 55-57 te Amsterdam.

De Tobiasschool is een zorgvestiging voor het Vmbo en het speciaal basisonderwijs (SBO) en richt zich op een speciale doelgroep leerlingen die voortgezet en basisonderwijs volgen. Zij bieden aangepast onderwijs voor leerlingen met vooral een internaliserende problematiek. Dit vergt een transparant en overzichtelijk gebouw met grotere maatvoering van lesruimten, breedte van de loopruimten en een logische ligging van de diverse les- en ondersteunende ruimten.

Het huidige gebouw voldoet in velerlei opzichten niet meer en daarom wordt het bestaande schoolgebouw aangepast en uitgebreid.
Dit project wordt gerealiseerd in binnenstedelijk gebied met een beperkte ruimte voor de toe- en aanleveringen alsmede bouwplaatsinrichting.