1500961192_6342.jpg

1500961175_5967.jpg

1500961184_9482.jpg

1500961208_6520.jpg

1500961221_2056.jpg

Amsterdam Tobiasschool

Projectnummer  105333.
Project Amsterdam, Tobiasschool
Opdrachtgever Vink+Veenman BV, Nieuwkoop
Omschrijving Hekwerken, trappen en leuningen.
Architect  RAU BV, Amsterdam.
Bijzonderheden
Uitvoering 2015.

In opdracht van en in samenwerking met onze opdrachtgever ROC van Amsterdam zal Vink+Veenman b.v. zorgdragen voor de ver-nieuwbouw van de Tobiasschool aan de Rietwijkerstraat 55-57 te Amsterdam.

De Tobiasschool is een zorgvestiging voor het Vmbo en het speciaal basisonderwijs (SBO) en richt zich op een speciale doelgroep leerlingen die voortgezet en basisonderwijs volgen. Zij bieden aangepast onderwijs voor leerlingen met vooral een internaliserende problematiek. Dit vergt een transparant en overzichtelijk gebouw met grotere maatvoering van lesruimten, breedte van de loopruimten en een logische ligging van de diverse les- en ondersteunende ruimten.

Het huidige gebouw voldoet in velerlei opzichten niet meer en daarom wordt het bestaande schoolgebouw aangepast en uitgebreid.
Dit project wordt gerealiseerd in binnenstedelijk gebied met een beperkte ruimte voor de toe- en aanleveringen alsmede bouwplaatsinrichting.


Contact Informatie

Adres
Hoornse Hop 10
8321 WX Urk
Telefoon: 0527 685 156
Fax: 0527 685 286
E-mail: info@jonkers-bouwmetaal.nl