eindhoven_tu_potentiaal_01_1188.jpg

1500908081_4292.jpg

1500908104_7769.jpg

eindhoven_tu_potentiaal_02_2422.jpg

eindhoven_tu_potentiaal_05_5617.jpg

Eindhoven TUe gebouw Potentiaal

Projectnummer 106706
Project Eindhoven, TU/e gebouw Potentiaal
Opdrachtgever Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV
Omschrijving Hekwerken, stalen trappen en leuningen.
Architecten  Diederendirrix Architecten, Eindhoven.
Bijzonderheden
Uitvoering 2015-2016.

Het plan van Dura Vermeer kwam als beste naar voren in de Europese aanbestedingsprocedure. Dura Vermeer gaat dan ook het zestien etages tellende TU/e-gebouw Potentiaal ombouwen tot een woontoren met circa 430 studenten woonunits. Ook het aangrenzende gebouw Corona wordt gerenoveerd.

Begin 2015 draagt de TU/e Potentiaal en Corona over aan Dura Vermeer. De overeenkomst heeft een looptijd van 50 jaar. Huisvesting wordt gerealiseerd voor mensen betrokken bij het TU/e Science Park. Niet alleen voor studenten maar ook voor jonge buitenlandse onderzoekers. Ook komt er een restaurant, een café, kleine detailhandel en een fietsenstalling. De TU/e huurt ongeveer 3.000 m2 ruimte voor de cultuurverenigingen die aan de TU/e zijn verbonden. Deze zijn nu nog buiten de campus gevestigd. Door de renovatie worden de gebouwen duurzaam en energieneutraal. De exploitatie komt in handen van een derde partij, waarnaar Dura Vermeer nog op zoek gaat.

Om tot een compactere universiteit te komen met minder ruimtegebruik stoot TU/e Potentiaal en Corona af, als onderdeel van het project Campus 2020. Nu is de faculteit Electrical Engineering nog gehuisvest in de gebouwen. Eind dit jaar verhuist deze faculteit naar een nieuw gebouw.

TU/e Science Park
Het plan van Dura Vermeer sluit naadloos aan op het voornemen van de TU/e om de universiteitscampus te transformeren tot een Science Park, aldus de heer Van Ham, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de TU/e. Het moet een gebied worden voor onderwijs, wonen, ondernemen en sport.

Beeld: Diederendirrix


Contact Informatie

Adres
Hoornse Hop 10
8321 WX Urk
Telefoon: 0527 685 156
Fax: 0527 685 286
E-mail: info@jonkers-bouwmetaal.nl