Leiden Churchillpark

#Staalwerk  

#kokerhekwerk  

#glasrozet  

#lamellenhek  

#lamellenrooster  

#pergola  

#erfafscheiding  

#privacyscherm  

#windscherm  Projectnummer 109368
Project Leiden, Churchillpark
Opdrachtgever Bouwbedrijf Niersman BV
Omschrijving Staalwerk, kokerhekwerk in een speciale uitvoering met glas en rozetten, lamellenhekwerk, lamellenrooster, stalen pergola en erfafscheidingen, privacyschermen en windschermen.
Architecten  Hans van der Heijden Architect, Amsterdam.
Bijzonderheden
Uitvoering 2016-2018.

Het project bestaat uit de bouw van 77 appartementen en 22 grondgebonden woningen in 4 bouwblokken met bijbehorende bebouwde en onbebouwde parkeerplaatsen, toegangsweg en oeverbebouwing aan het Churchillpark te Leiden.

Het Churchillpark is een nieuwe buurt die ligt op de plek van de voormalige Noordelijke Sportvelden in Leiden. Het sportpark lag vanouds geïsoleerd ten opzichte van de omliggende buurten. Dat is een van de verklaringen voor de relatief zelfstandige uitwerking van de buurt en de naam: Churchillpark. Het Churchillpark is volledig door sloten omgeven. Alle woningen liggen aan water of aan het centraal gelegen park. Hans van der Heijden maakte het ontwerp voor de woningen met de bijbehorende parkeervoorzieningen aan de westrand. Vier blokken vormen een langgerekt ensemble dat tussen het buurtpark en de drukke Churchilllaan ligt.

De entreepartijen van de appartementen en de laagbouwwoningen liggen terug en hebben deuren onder een gemetselde boog. De balkons van de appartementen zijn beglaasde buitenkamers op de hoeken van de torens waar de woonruimten zich omheen vouwen. Bewoners kunnen omgevingsgeluid en klimaat zelf regelen met vouwschermen.

In de architectuur is afgezien van een sterk persoonlijk handschrift en van nadrukkelijke verwijzingen naar de omringende bebouwing. Daarvoor ligt het gebied te zelfstandig in de stad Leiden – en is de omringende bebouwing te divers. Churchillpark ligt echter op een prominente plek aan een invalsweg naar de nabij gelegen monumentale binnenstad. Die ligging rechtvaardigt dat materialen, proporties, kleuren en volumetrie geen specifieke lokale wetten volgen, maar zich juist open stelt voor de alledaagse, in het oog springende kwaliteit van de historische Hollandse stadsarchitectuur.

De gebouwen zijn bekleed met bruingele baksteen en voorzien van staande vensters in terughoudende kleuren. Het ontwerp van de grote en kleine gebouwen komt voort uit dezelfde architectonische middelen en zorgt op die manier voor een afwisselend, maar consistent ensemble. (Hans van der Heijden)

Jonkers Bouwmetaal leverde en monteerde alle benodigd staalwerk, kokerhekwerk in een speciale uitvoering met glas en rozetten, lamellenhekwerk, lamellenrooster, stalen pergola en erfafscheidingen, privacyschermen en windschermen.

Project delen